realisaties
over ons
werkwijze
te koop
contact
Kleempendorp 6
9070 Heusden (België)
info@novaz.be
+32 496 98 46 72
facebook
instagram
Onze site maakt gebruik van cookies. Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden & de privacyverklaring.
ok
Privacy
Privacy
NOVAZ bvba hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie. Dit privacybeleid, van de website van NOVAZ bvba en de bedrijven die geassocieerd worden met NOVAZ bvba, geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van prospects, klanten en partners.

De privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verkregen via de website van NOVAZ bvba of via een ander kanaal van NOVAZ bvba en is in lijn met de nieuwe Europese GDPR wetgeving rond de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

U dient zich ervan bewust te zijn dat NOVAZ bvba niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. NOVAZ bvba respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, voor het gebruik van onze diensten en communicatie, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
Derden
We kunnen de gegevens die u aan ons geeft aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. (Bijvoorbeeld aan de webbouwer die uw website online plaatst) Hiervoor vragen we op voorhand toestemming. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zal NOVAZ bvba de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.
Persoonsgegevens en de bescherming
NOVAZ bvba bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De persoonsgegevens worden verwijderd uit ons bestand na maximaal 40 jaar van inactieve periode. U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Onderaan dit privacy statement staan onze contactgegevens. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van de voorkant van uw identiteitsbewijs mee te sturen. We raden u sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door NOVAZ bvba te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

NOVAZ bvba streeft ernaar om uw persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen. Dit gebeurt zowel door technische als organisationele maatregelen, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
  • Alle personen die namens NOVAZ bvba van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
  • Er worden back-ups gemaakt van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
Recht van aanpassing en verbetering
Zoals voorzien door de privacy wetgeving, kan u steeds uw gegevens kosteloos laten aanpassen/ verwijderen. Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen via de hieronder vermelde contactgegevens.

Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van de voorkant van uw identiteitsbewijs mee te sturen. We raden u sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

U vindt ook onderaan iedere mailing de mogelijkheid om u af te melden van de nieuwsbrief.
Verzamelde gegevens
Diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Wij kunnen u de volgende persoonsgegevens vragen: naam, voornaam, telefoon, adres en e-mailadres. De gegevens worden gebruikt om de dienst op een correcte manier te kunnen uitvoeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van NOVAZ bvba of die van een derde partij.
Communicatie
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. De persoonsgegevens die we kunnen opvragen zijn: naam, voornaam, telefoon, adres, e-mailadres en inloggegevens (om bijvoorbeeld uw website online te zetten, uw persbericht de wereld in te sturen of uw nieuwsbrief te versturen). Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van NOVAZ bvba of die van een derde partij.
Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies & Google analytics. Een cookie is een klein bestand dat zich tijdelijk op de vaste schijf van uw computer installeert en de sporen bijhoudt van uw bezochte internetsites. Deze cookies worden gebruikt om:
  • Uw voorkeuren te registreren
  • U een betere ervaring aan te bieden aan de hand van uw vorige activiteiten op de website
  • De inhoud en de lay-out van de site aan te passen naargelang uw browsertype of andere informatie die door de browser ver stuurd wordt
De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
Vragen en Feedback
Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kan u contact met ons opnemen:

NOVAZ bvba
Kleempendorp 6
9070 Heusden
info@novaz.be
T: +32 496 98 46 72

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacy Commissie), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. www.privacycommission.be/nl
Wijzigen van deze privacyverklaring
NOVAZ bvba houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren.

De pagina is voor het laatst aangepast op 1 augstus 2019.